Reguła 2024

ROZPORZĄDZENIE 2024

ZŁOTY WYŚCIG ALGARVE – WYŚCIG GOŁĘBI O MILION EURO 2024

Lokalizacja: Monte Gordo, Vila Real de Santo António, Algarve, Portugal

ZASADY UCZESTNICTWA 2024

1 – Zapisy są otwarte dla wszystkich gołębi, krajowych i międzynarodowych, a wszystkie gołębie powinny nosić oficjalną obrączkę 2024

2 – Aby zapewnić zdrowie gołębi, z kwarantanną, szczepieniami i wytworzeniem odporności, gołębie będziemy przyjmować w grupach tylko w następujących terminach: • 1 do 15 lutego - 1 do 15 marca • kwietnia - 1 do 15 dnia • maja 2024.

3 – Każda drużyna będzie się składać z 5 gołębi (1.000€), a gołębie nr 1 i 2 są gołębiami aktywnymi, które będą walczyć o nagrody we wszystkich lotach. oraz gołębie nr 3, 4 i 5 są rezerwowe i zastąpią aktywne gołębie po HOTSPOT 4, jeśli jeden lub więcej z nich zostanie utracone, i będą walczyć o nagrody we wszystkich lotach aż do HOT SPOT 4 włącznie.

4-Po HOTSOPT 4, wszystkie gołębie rezerwowe na gołębniku, aby wziąć udział w HOTSPOT 5, 6 i Final, muszą zostać aktywowane przez uczestników za dodatkowe 500 Euro za każdego gołębia po HOTSOT 4 i przed HOTSPOT 5.

5-Gołębie nie aktywowane przez właścicieli do HOTSPOT 5,6 i FINAL, mogą zostać aktywowane przez osobę trzecią do WYŚCIGU FINALNEGO za dodatkowe 750 € po HOTSPOT 6, który będzie miał pełne prawa do gołębia i będzie uprawniony do wygranych z tego nagród data i %% sprzedaży aukcyjnej (35 %).

6-Na każde 10 zgłoszonych przez uczestnika drużyn organizacja oferuje jedną bezpłatną drużynę (2 aktywowane gołębie), a na każde 10 aktywowanych gołębi rezerwowych uczestnikowi przysługuje jeden gratis.

7 - Gołębie zostaną zakwaterowane w specjalnie wybudowanym gołębniku, który zapewni każdemu gołębiowi jednakowe warunki. gołębie będą przewożone wyłącznie na grzędy, a płeć nie będzie rozdzielana.

8- Uczestnikowi z najlepszym Ace Pigeonem z każdego kraju (przy zarejestrowanych co najmniej 20 zespołach) w klasyfikacji końcowej Ace Pigeon przysługuje 1 drużyna złożona z 2 AKTYWNYCH gołębi z bezpłatnym wstępem na kolejną edycję.

9- W przypadku otrzymania formularzy rejestracyjnych nieprawidłowo wypełnionych i niezawierających informacji o kolejności gołębi, organizacja AGR dokona rejestracji gołębi w kolejności rosnącej według liczby obrączek. Zmiany we wpisach gołębi można dokonać wyłącznie do 5 dni przed rozpoczęciem oficjalnych lotów, tj. do dnia 10 sierpnia 2024 roku.

10- Gołębie zarejestrowane w drużynie nie mogą zmieniać drużyny nawet jeśli właściciel jest ten sam.

11- Wszyscy uczestnicy muszą być partnerami/uczestnikami Wyścigu Gołębi AGR-Algarve.

12- Początkowa kwota do zapłaty (2 aktywne gołębie), 1000 €, 50% to opłata członkowska (bez podatku/VAT), a 50% to rejestracja w wyścigu (w tym podatek VAT w wysokości 23%).

13- Opłaty bankowe za przelewy na konto bankowe AGR-Algarve Pigeons Race ponoszą uczestnicy. Przelewy spoza Unii Europejskiej wymagają doliczenia 15 € do opłaty rejestracyjnej za każdy wykonany przelew bankowy, pobieranej przez banki w kraju Portugal (Europa).

14- Rejestracja do wyścigu staje się skuteczna i ostateczna dopiero po uiszczeniu wszystkich należnych kwot, a jeśli te płatności nie zostaną dokonane, kwoty zarobione i należne przez AGR, niezależnie od tego, czy chodzi o nagrody czy wartości za zakup lub sprzedaż gołębi , powróci do Organizacji, która następnie przekaże organizacjom charytatywnym.

15- W sprawie aktywacji skontaktuj się z agentem w swoim kraju lub wyślij e-mail na adres golden.race.algarve@gmail.com . Żądania rezerwacji będą sortowane według kolejności otrzymania prośby na e-mail i zatwierdzane dopiero po wprowadzeniu środków na koncie bankowym

16- Wszystkie gołębie, które nie zostaną aktywowane przez właściciela lub osobę trzecią do 30 września 2024 r., zostaną zatrzymane w gołębniku – nie zostaną włożone do finału, a gołębie te staną się własnością organizacji, która przekaże je gołębiom kluby lub inne organizacje społeczne.

17- Każdy uczestniczący członek może zarejestrować dowolną liczbę drużyn, płacąc kwotę odpowiadającą jednej składce członkowskiej (500 €) i jednej opłacie wpisowej (500 €) za każdą zarejestrowaną drużynę, łącznie 1000 €.

18- Jeżeli podczas przywodzenia zaginie jakikolwiek gołąb, można go zastąpić nowym do 31 maja bez dodatkowych kosztów rejestracyjnych.

19- W sprawie cen wysyłki skontaktuj się z agentem w swoim kraju lub z Organizacją.

20- Gołębie z jakimkolwiek typem MALARSTWA nie będą akceptowane.

21 – Gołębie muszą zostać zaszczepione przeciwko PMV w ciągu 20 dni przed wysyłką i muszą mieć od 45 do 60 dni. Zostaną wysłane do Loft AGR, na lotnisko w Faro lub do przedstawicieli w różnych krajach (patrz agenci).

22- Przestrzeń na gołębniku jest ograniczona do maksymalnie 8,000 gołębi. Miejsca będą przydzielane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, dzięki czemu miejsca będą gwarantowane dla zespołów, które zostały zarejestrowane/zarezerwowane jako pierwsze. Aby się zarejestrować, po prostu wyślij formularz rejestracyjny/członkowski na e-mail golden.race.algarve@gmail.com , lub do agentów w różnych krajach, po czym należy wpłacić 100 euro za każdą drużynę, aby zarejestrować się w ciągu 15 dni, aby zagwarantować miejsce na poddaszu. W przypadku rezygnacji kwota ta nie podlega zwrotowi. Wszyscy uczestnicy 2023 mają zagwarantowane miejsce na poddaszu do 2024 roku, w tym celu należy dokonać rezerwacji do 31 grudnia 2023. Po tym terminie nie ma gwarancji udziału miejsc.

23 – Według badań i zasad dobrego zakwaterowania i przestrzeni, gołębnik może pomieścić 6/7 gołębi na metr sześcienny powietrza, a gołębnik AGR ma 126 m długości, 6 m szerokości i 2.50 m wysokości, wszystkie otwarte od przodu i z wylotem powietrza w górnej części gołębnika, co daje 1890 metrów sześciennych powietrza, co oznacza, że ​​maksymalna pojemność jaką zapewniamy (8000 gołębi) dla gołębnika daje około 4.2 gołębi na metr sześcienny powietrza.

24- Wypłata wygranych nagród mieszkańcom Portugal zostaną udostępnione zwycięzcom po otrzymaniu przez AGR kopii numeru podatkowego i numeru IBAN rachunku bankowego. Wypłata nagród na rzecz nierezydentów w Portugal zostaną udostępnione zwycięzcom po otrzymaniu przez AGR oryginału dokumentu: certyfikatu rezydencji podatkowej/RFI wzór 21 oraz numeru IBAN rachunku bankowego. Kto nie prześle Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, 25% podatku zostanie potrącone z nagrody i wpłacone organowi podatkowemu w Portugal.

25-.Gołębie, które przybędą z ostatniego wyścigu w Bragança, zostaną obowiązkowo wystawione na aukcji w miejscach krajowych lub międzynarodowych, które zapłacą zawodnikowi 35% kwoty sprzedaży. Pierwsze 30 sklasyfikowanych w ostatnim gołębiach plus pierwszych 5 gołębi Ace będzie sprzedawany w Pipie. Pozostałe gołębie w serwisach aukcyjnych do ustalenia.

26-Jeżeli jakikolwiek gołąb nie zostanie sprzedany po raz pierwszy na aukcji, zawodnik traci prawo do 35% kwoty sprzedaży.

27-Jeżeli gołąb zostanie sprzedany i nie zapłacony przez kupującego, za pierwszym razem gołąb trafia na aukcję, gołąb trafia na aukcję po raz drugi, a zawodnikowi przysługuje 35% wartości drugiej sprzedaży, jeśli została opłacona przez kupującego.

28- Jeśli któryś gołąb nie otrzyma 2-krotnej zapłaty, gołąb nie idzie ponownie na aukcję i wraca do organizacji.

29- Wartości odnoszące się do % sprzedaży gołębi na aukcji zostaną zapłacone po zakończeniu wszystkich aukcji, a gołębie zostaną opłacone przez kupujących. Jeżeli jakikolwiek gołąb zostanie sprzedany i kupujący nie zapłaci za niego, zostanie on wystawiony na aukcji po raz drugi. Procent dla właściciela to wartość 35% od opłaconej sprzedaży.

30- Wszystkim gołębiom musi towarzyszyć karta/tytuł własności (obowiązkowe) i rodowód. Gołębie nie posiadające pełnego rodowodu (ojciec, matka i dziadkowie) właścicielowi nie będzie przysługiwał procent od ceny sprzedaży. Organizacja otrzyma rodowody jedynie do 8 dni po finałowym wyścigu w Bragança.

31-Ponieważ Federacja Portugalska ma obecnie obowiązek posiadania przez wszystkie gołębie karty/tytułu własności umożliwiającej udział w ostatnim wyścigu w Bragança, w przypadku wszystkich gołębi, które nie posiadają karty obrączkowej, Organizacja będzie musiała zwrócić się do Federacji Narodowej o duplikaty kopii , a koszt pokrywa uczestnik (2 € za sztukę), ponieważ oryginały nie zostały przesłane. Organizacja wyraża zgodę na odbiór kart/tytułów do 8 dni przed finałem.

32- Wszystkie gołębie wchodzące na gołębnik otrzymają obrączkę elektroniczną.

33- Koszykowanie na lot finałowy zostanie zorganizowane przez Organizację AGR przy udziale niezależnych podmiotów i gdzie wszystkie gołębie zostaną wybite na skrzydle z napisem ALGARVE. Lista wszystkich gołębi biorących udział w wyścigu finałowym zostanie następnie udostępniona obecnym, prasie i stronie internetowej wydarzenia oraz firmie Benzing. Gołębiom na miejsce wypuszczenia będą towarzyszyć niezależne podmioty, które będą nadzorować wypuszczenie, które zostanie przeprowadzone przy wsparciu krajowego meteorologa.

34- Wszystkie ogłoszone wartości nagród opierają się na zgłoszeniu 1500 drużyn, po 5 gołębi każda (płatne) i Organizacja zastrzega sobie prawo do zmiany wartości nagród w procentach, w górę lub w dół, w przypadku większej lub mniejszej liczby drużyn weszła.

35- Na gołębniku przestrzegane będą krajowe przepisy dotyczące nieużywania narkotyków, a gołębie będą regularnie analizowane przez oficjalny weterynarz.

36- Wszystkie szkolenia i HOTSPOTY, które mają być kwestionowane i zaplanowane, mogą ulec zmianie ze względów meteorologicznych lub z innych powodów niezależnych od Organizacji. Jeśli temperatura w dniu treningu lub HOTSPOT-u, w miejscu zjazdu, w połowie drogi lub na mecie , są wyższe niż 30 stopni, organizacja może zmienić dystans na mniejszy km.

37-Jeżeli w wyścigu finałowym maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie wyższa niż 30°C, organizacja może zmienić bieg na krótszy dystans (minimum 400 km)

38-Organizacja zdecydowała się przeznaczyć 3 dni na wyścig finałowy, aby sprawdzić wszystkie warunki pogodowe przed wyścigiem, a terminy to 4, 5 lub 6 października 2024 r., a prawidłowa data zostanie ogłoszona 3 dni przed wyścigiem .

39- Decyzja Organizacji jest ostateczna.

40- Każda ewentualność powodująca konflikt, nieobjęta niniejszym rozporządzeniem, zostanie rozwiązana przez organizację działającą zgodnie z prawem krajowym Portugali ta decyzja będzie ostateczna. Oficjalny regulamin będzie w języku portugalskim i opublikowany na stronie internetowej wydarzenia, ponieważ każde tłumaczenie na inny język może zawierać nieporozumienia.

41- System potwierdzania przybycia gołębi na treningi i zawody jest autoryzowanym systemem elektronicznym.

42- Ze względu na datę imprezy będzie stosowany system „światła dziennego” ze względu na linienie piór gołębi.

REGULAMIN SPECJALNY

43-Organizacja wyśle ​​zaproszenia do wszystkich szkół na terenie powiatu i instytucji solidarności społecznej w regionie (1 gołąb na podmiot), maksymalnie 30 zaproszeń. Gołębie, które wejdą na gołębnik w wyniku opisanych powyżej zaproszeń, będą miały bezpłatną rejestrację i wyścigi o nagrody we wszystkich 6 HOTSPOTACH. Wszystkie podmioty, które wykażą zainteresowanie udziałem, zobowiązane są do zamówienia gołębi u swoich członków, znajomych lub dowolnego hodowcy oraz przedstawienia informacji o tym, kto skorzysta z wygranych kwot. Organizacja nada pierwszeństwo w szkołach prezentowanym projektom, w ramach których zebrany dochód zostanie przekazany najbardziej potrzebującym uczniom na zakup książek i komputerów. W Instytucjach Solidarności Społecznej priorytetowo będziemy traktować projekty, z których dochód trafia także do najbardziej potrzebujących, a w szczególności zakup książek, komputerów itp. Organizacja gwarantuje, że część dochodu ze sprzedaży lub licytacji gołębi zostanie przeznaczona na zakup podręczników, komputerów i innych rzeczy dla potrzebujących dzieci w regionie.

ACE GOŁĘB - REGULAMIN

44- Wszystkie gołębie, które weszły na gołębnik, gołębie aktywne 1 i 2 oraz rezerwowe 1-2-3 rywalizują z gołębiem ACE. Gołębie rezerwowe biorą udział wyłącznie w lotach finałowych i w Ace Pigeon, jeśli zostaną aktywowane do 10 września 2024 r. przez uczestników lub w trzeciej części po hotspocie 6 i do 30 września. Zwycięzcą zostanie gołąb, w którym suma średnich prędkość w 6 hotspotach i ostatnim wyścigu Bragança, podzielona przez liczbę rozegranych wyścigów, jest najwyższa.

45- Aby wygrać Asa Gołębia, gołąb musi zakwalifikować się we wszystkich Hotspotach i wyścigu finałowym.

46- Jeśli nie jest możliwe zorganizowanie jakiegoś wyścigu, aby policzyć Ace Pigeon, aby znaleźć zwycięzcę, policz rozegrane wyścigi

47- W przypadku remisu po zakończeniu zawodów Ace Pigeon, gołąb z najlepszą klasyfikacją w wyścigu finałowym zostanie zwycięzcą Ace Pigeon.

48- Absolutna rygorystyczność dotycząca miejsca wypuszczenia, tak aby we wszystkich miejscach wypuszczenia współrzędne były pobierane za pomocą GPS/GOOGLE MAPS.

CZAS WYŚCIGU

49- W 6 Hotspotach klasyfikacja na ACE PIGEON kończy się po zamknięciu lotu w systemie BenzING, co najmniej 5 godzin po przylocie pierwszego gołębia.

50- W wyścigu finałowym Bragança klasyfikacja ACE PIGEON kończy się po zakończeniu lotu w systemie BenzING, co najmniej 8 godzin po przybyciu pierwszego gołębia.

NIESPODZIEWANY

51- W przypadku jakiejkolwiek anomalii, takiej jak covid 19, narzucenie wyższych podmiotów, katastrofa meteorologiczna, akt sabotażu, wirus lub inna sytuacja poza Organizacją, jeśli nie jest możliwe zorganizowanie części lub większości oficjalnych wyścigów 2024 z prawo do nagród, po wejściu gołębi do gołębnika i opłaceniu gołębie trafią na aukcje, na portalach krajowych lub międzynarodowych, które zapłacą właścicielom 35% wartości sprzedaży, a uczestnicy 2024 będą uprawnieni do wejścia na gołębnik kolejna edycja bezpłatna, w tej samej liczbie załóg i gołębi, która uczestniczyła w roku 2024. Jeżeli wydarzy się coś nieprzewidzianego w stosunku do poprzednich, po przeprowadzeniu niektórych gonitw, zostaną one odwołane, podobnie jak zdobyte nagrody.

PODATKI

52-Wartości wymienione w Regulaminie zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki, o ile ma to zastosowanie, a wszystkie nagrody wyrażone są w euro. Zgodnie z portugalskim organem podatkowym i portugalskim prawem wszyscy uczestnicy/członkowie mieszkający w Portugal którzy otrzymali pieniądze z nagród, sprzedaży gołębi lub prowizji, będą odpowiedzialni za opłacenie podatku IRS (25%), odnosząc się do tych kwot, z zatrzymaniem części AGR tej kwoty, która następnie zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego Upoważnienie, zgodnie z wymogami prawa. nierezydenci w Portugal są zwolnione z płacenia podatku, bez potrącenia u źródła (25%), a nagrody zostaną wypłacone w całości, ale zwycięzcy muszą przesłać do AGR oryginał CERTYFIKATU PODATKU

RESIDENCE / model 21-RFI stemplowany; jeśli nie przedstawią dowodu zamieszkania poza granicami kraju Portugal, AGR będzie musiał odliczyć 25% od nagrody pieniężnej, a następnie przesłać te pieniądze do portugalskiego urzędu skarbowego.

WSPÓŁPRACA

Wsparcie weterynaryjne, dr Luís Martins

Wsparcie meteorologiczne, pan kapitan Fernando Garrido

Krajowi i międzynarodowi współpracownicy zostaną ujawnieni na stronie wydarzenia, www.goldenracealgarve.com

Rozporządzenie tymczasowe 2024