Voorschrift 2024

VERORDENING 2024

GOLDEN RACE ALGARVE – MILJOEN EURO DUIVENRACE 2024

Locatie: Monte Gordo, Vila Real de Santo António, Algarve, Portugal

DEELNAMEREGELS 2024

1 – Inschrijving staat open voor alle duiven, nationaal en internationaal, en alle duiven dienen een officiële ring te dragen 2024

2 – Om de gezondheid van de duiven te garanderen, met quarantaine, vaccinatie en het creëren van immuniteit, ontvangen wij uitsluitend duiven in groepen op de volgende data: • 1 t/m 15 februari - 1 t/m 15 maart • 1 april t/m dag 15 • mei 2024.

3 – Elke ploeg zal bestaan ​​uit 5 duiven (€ 1.000) en duiven nr. 1 en nr. 2 zijn actieve duiven die op alle vluchten om de prijzen zullen strijden. en duif nr. 3 en 4 en 5 zijn reserve en zullen na HOTSPOT 4 een actieve duiven vervangen, indien één of meerdere hiervan verloren gaan, en strijden om prijzen op alle vluchten tot en met HOT SPOT 4.

4-Na HOTSOPT 4 moeten alle reserveduiven op het hok voor deelname aan HOTSPOT 5, 6 en Finale door de deelnemers worden geactiveerd voor een extra 500 Euro per duif na HOTSOT 4 en vóór HOTSPOT 5.

5-Duiven die niet door eigenaren zijn geactiveerd voor HOTSPOT 5,6 en FINAL, kunnen door een derde partij worden geactiveerd voor FINAL RACE voor een extra € 750 na HOTSPOT 6, die de volledige rechten over de duif zal hebben en recht heeft op de prijzen die hiermee zijn gewonnen datum en %% op veilingverkoop ( 35 %).

6-Voor elke 10 door een deelnemer ingeschreven ploegen biedt de organisatie één gratis ploeg aan (2 geactiveerde duiven), en voor iedere 10 geactiveerde reserveduiven heeft de deelnemer recht op één gratis.

7 - De duiven worden ondergebracht in een speciaal gebouwd hok dat gelijke omstandigheden voor elke duif garandeert. duiven worden alleen naar zitstokken gevlogen en de geslachten worden niet gescheiden.

8- De deelnemer met de beste Asduif, van elk land (met minimaal 20 ingeschreven teams), in het eindklassement Asduif heeft recht op 1 team van 2 ACTIEVE duiven met gratis toegang tot de volgende editie.

9- Wanneer de inschrijvingsformulieren niet correct ingevuld worden ontvangen en er geen informatie vermeld wordt over de bestelling van de duiven, zal de AGR-organisatie de duiven inschrijven in oplopende volgorde van het aantal ringen. Wijzigingen in de inschrijvingen van de duiven kunnen slechts doorgevoerd worden tot 5 dagen voor aanvang van de officiële vluchten, dat wil zeggen tot 10 augustus 2024.

10- Duiven die in een team zijn geregistreerd, kunnen niet van team wisselen, ook al is de eigenaar dezelfde.

11- Alle deelnemers moeten partners/deelnemers zijn van de AGR-Algarve Pigeons Race.

12- Het initieel te betalen bedrag (2 actieve duiven), € 1000, 50% is lidgeld (belasting/BTW vrij) en 50% is inschrijving voor de race (inclusief btw tegen een tarief van 23%).

13- Bankkosten voor overschrijvingen naar de bankrekening van AGR-Algarve Pigeons Race zijn voor rekening van de deelnemers. Voor overschrijvingen van buiten de Europese Unie moet 15 € worden toegevoegd aan de registratiekosten voor elke uitgevoerde bankoverschrijving, in rekening gebracht door de banken in het land Portugal (Europa).

14- De inschrijving voor de race wordt pas effectief en definitief nadat alle verschuldigde bedragen zijn betaald, en als deze betalingen niet worden gedaan, de door de AGR verdiende en te betalen bedragen, of het nu gaat om prijzen of waarden voor de aan- of verkoop van duiven , terug naar de Organisatie, die het vervolgens zal overdragen aan liefdadigheidsinstellingen.

15- Neem voor activeringen contact op met een agent in uw land of stuur een e-mail naar golden.race.algarve@gmail.com . Reserveringsaanvragen worden gesorteerd op volgorde van binnenkomst van de aanvraag in de e-mail en pas gevalideerd na het invoeren van het geld op de rekening van de bank

16- Alle duiven die tot 30 september 2024 niet door de eigenaren of een derde persoon geactiveerd zijn, worden op het hok vastgehouden – Ze worden niet ingekorfd voor de finale en deze duiven worden eigendom van de organisatie die ze ter duiven aanbiedt clubs of andere sociale organisaties.

17- Elk deelnemend lid kan het aantal teams inschrijven dat hij wil, door het bedrag te betalen dat gelijk is aan één lidgeld (€ 500) en één inschrijvingsgeld (€ 500), voor elk ingeschreven team, in totaal 1000 €.

18- Als er een duif verloren gaat tijdens de adductie, kan deze tot 31 mei vervangen worden, zonder extra registratiekosten.

19- Neem voor verzendkosten contact op met de agent in uw land of met de organisatie.

20- Duiven met enige vorm van BESCHILDERING worden niet geaccepteerd.

21 – Duiven moeten binnen 20 dagen vóór verzending ingeënt zijn tegen PMV en moeten tussen de 45/60 dagen oud zijn. Ze worden verzonden naar de Loft AGR, of naar de luchthaven van Faro, of naar vertegenwoordigers in de verschillende landen (zie agenten).

22- De ruimte op het hok is beperkt tot maximaal 8,000 duiven. Plaatsen worden verstrekt op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, waarbij plaatsen worden gegarandeerd aan teams die het eerst zijn geregistreerd / gereserveerd. Om u te registreren, stuurt u eenvoudig uw registratie-/lidmaatschapsformulier naar de e-mail golden.race.algarve@gmail.com , of aan agenten in verschillende landen, waarna je 100 euro moet storten voor elk team dat je binnen 15 dagen moet inschrijven, om een ​​plaats op het hok te garanderen. In geval van annulering wordt dit bedrag niet gerestitueerd. Alle deelnemers van 2023 zijn verzekerd van een plaats op de loft voor 2024 en daarvoor moet je voor 31 december 2023 reserveren. Na deze datum zijn er geen plaatsen meer gegarandeerd voor deelname.

23-Volgens studies en regels voor goede huisvesting en ruimte kan een hok 6/7 duiven per kubieke meter lucht huisvesten, en het AGR-hok is 126 meter lang bij 6 meter breed en 2.50 meter hoog, allemaal open aan de voorkant en met een luchtuitlaat in het bovenste gedeelte van het hok, wat 1890 kubieke meter lucht oplevert, wat betekent dat de maximale capaciteit die we voorzien (8000 duiven) voor het hok ongeveer 4.2 duiven per kubieke meter lucht oplevert.

24- Uitbetaling van gewonnen prijzen aan inwoners van Portugal wordt aan de winnaars ter beschikking gesteld nadat AGR een kopie van het belastingnummer en IBAN van de bankrekening heeft ontvangen. Uitbetaling van prijzen aan niet-ingezetenen van Portugal wordt aan de winnaars ter beschikking gesteld zodra AGR het originele document belastingresidentiecertificaat/RFI model 21 en het IBAN van de bankrekening heeft ontvangen. Wie het fiscale woonplaatscertificaat niet opstuurt, wordt de belasting van 25% als voorschot ingehouden en aan de belastingdienst betaald. Portugal.

25-.De duiven die aankomen van de laatste race in Bragança worden verplicht geveild op nationale of internationale sites, die aan de deelnemer 35% van het verkoopbedrag betalen. De eerste 30 die in de finale race zijn geklasseerd, plus de eerste 5 asduiven wordt verkocht bij Pipa. Andere duiven op veilingwebsites nader te bepalen.

26-Als een duif bij de eerste veiling niet wordt verkocht, verliest de deelnemer het recht op 35% van het verkoopbedrag.

27-Als een duif wordt verkocht en niet betaald door de koper, gaat de duif de eerste keer dat deze naar de veiling gaat, voor de tweede keer naar de veiling, en heeft de deelnemer recht op 35% van de waarde van de tweede verkoop, indien betaald door de koper.

28- Als een duif 2 keer niet wordt betaald, gaat de duif niet opnieuw naar de veiling en keert terug naar de organisatie.

29- De waarden die verwijzen naar het percentage van de verkoop van duiven op de veiling worden betaald nadat alle veilingen zijn afgelopen en de duiven door de kopers zijn betaald. Indien een duif verkocht wordt en niet betaald wordt door de koper, wordt deze een tweede keer geveild. Het percentage voor de eigenaar is de waarde van 35% van de betaalde verkoop.

30- Alle duiven moeten vergezeld zijn van een kaart/eigendomstitel (verplicht) en stamboom. Bij duiven die geen volledige afstamming hebben (vader, moeder en grootouders) heeft de eigenaar geen recht op een percentage van de verkoopprijs. Pas 8 dagen na de finalevlucht Bragança ontvangt de organisatie stambomen.

31-Aangezien het nu door de Portugese Federatie verplicht is dat alle duiven een eigendomskaart/titel hebben om deel te nemen aan de finale Bragança-vlucht, zal de Organisatie voor alle duiven die geen ringkaart hebben de Nationale Federatie om dubbele kopieën moeten vragen , en de kosten zijn voor rekening van de deelnemer (€ 2 per stuk), aangezien de originelen niet zijn verzonden. De Organisatie accepteert het ontvangen van kaarten/titels tot 8 dagen voor de finale.

32- Alle duiven die het hok binnenkomen krijgen een elektronische ring.

33- De inkorving voor de laatste race zal worden georganiseerd door de AGR-organisatie, met toezicht en deelname van onafhankelijke entiteiten, en waarbij alle duiven op een vleugel zullen worden gestempeld met het woord ALGARVE. De lijst van alle duiven die deelnemen aan de finale Race zal dan ter beschikking worden gesteld van de aanwezigen, de pers en de website van het evenement en Benzing. De duiven zullen naar de lossingsplaats worden begeleid door onafhankelijke entiteiten die toezicht zullen houden op de lossing, die zal worden uitgevoerd met de steun van een nationale meteoroloog.

34- Alle aangekondigde waarden voor prijzen zijn gebaseerd op de inschrijving van 1500 teams, van elk 5 duiven (betaald) en de organisatie behoudt zich het recht voor om de prijswaarden in percentage te wijzigen, omhoog of omlaag, als meer of minder teams ingevoerde.

35- Op het hok zullen de Nationale regels inzake het niet gebruiken van drugs worden gevolgd en zullen de duiven regelmatig worden geanalyseerd door de officiële dierenarts.

36- Alle betwiste en geplande trainingen en HOTSPOTS kunnen worden gewijzigd om meteorologische redenen of andere redenen buiten de controle van de organisatie. Als de temperatuur op de dag van een training of HOTSPOT, op de afleverlocatie, halverwege of bij de finish , hoger zijn dan 30 graden, kan de organisatie de afstand wijzigen naar minder km.

37-Als in de laatste race de maximale temperaturen van de dag hoger zijn dan 30ºC, kan de organisatie de race wijzigen naar een kortere afstand (minimaal 400 km)

38-De organisatie heeft besloten om 3 dagen uit te trekken voor de laatste race, om alle weersomstandigheden vóór de race te controleren. De data zullen 4, 5 of 6 oktober 2024 zijn en de juiste datum zal 3 dagen ervoor worden aangekondigd .

39- De beslissing van de Organisatie is definitief.

40- Elke eventualiteit die aanleiding geeft tot een conflict dat niet onder deze regelgeving valt, zal worden opgelost door de organisatie, beheerst door de nationale wetten van Portugal, en deze beslissing zal definitief zijn. Het officiële reglement zal in het Portugees zijn en op de website van het evenement worden geplaatst, aangezien elke vertaling in een andere taal tot misverstanden kan leiden.

41- Het systeem voor het bevestigen van de aankomst van duiven in training en wedstrijden is een geautoriseerd elektronisch systeem.

42- Vanwege de datum van het evenement zal het "daglicht"-systeem worden gebruikt vanwege de rui van de veren van de duiven.

BIJZONDERE REGELING

43-De organisatie zal uitnodigingen sturen naar alle scholen in de provincie en instellingen voor sociale solidariteit in de regio (1 duif per entiteit), met een maximum van 30 uitnodigingen. De duiven die het hok binnenkomen als gevolg van de hierboven beschreven uitnodigingen krijgen een gratis registratie en strijden om prijzen in alle 6 HOTSPOTS. Alle entiteiten die interesse tonen in deelname moeten de duiven opvragen bij hun leden, vrienden of welke liefhebber dan ook, en zullen informatie moeten verstrekken over wie van de gewonnen bedragen zal profiteren. De organisatie zal op scholen voorrang geven aan projecten die worden gepresenteerd waarbij de opbrengst wordt gedoneerd aan de meest behoeftige studenten, voor de aankoop van boeken en computers. In instellingen voor sociale solidariteit zullen we prioriteit geven aan projecten waarbij de inkomsten ook naar de meest behoeftigen gaan, en in het bijzonder de aankoop van boeken, computers, enz. De organisatie garandeert dat een deel van de inkomsten uit verkochte of geveilde duiven voor de aankoop zal zijn. van schoolboeken, computers en andere zaken, aan behoeftige kinderen in de regio.

ASDUIF - REGLEMENT

44- Alle duiven die op het hok kwamen, de actieve duiven 1 en 2 en de reserve 1-2-3 strijden om asduif. Reserveduiven nemen alleen deel aan de slotrace en aan de Asduif, indien geactiveerd tot 10 september 2024 door deelnemers, of bij derde deel na hotspot 6 en tot 30 september. De winnaar is de duif waarbij het totaal van het gemiddelde snelheid in de 6 Hotspots en de laatste race Bragança is, gedeeld door het aantal gereden races, het hoogst.

45- Om de asduif te winnen, moet de duif in alle Hotspots en de finalerace classificeren.

46- Als het niet mogelijk is om een ​​race te realiseren die meetelt voor asduif, telt het aantal gehouden races mee om de winnaar te vinden

47- Bij een gelijke stand na afloop van de Asduifcompetitie zal de duif met de beste klassering in de finalerace de winnaar van de Asduif zijn.

48- Absolute striktheid met betrekking tot de loslocatie, zodat op alle loslocaties de coördinaten worden vastgelegd via GPS/GOOGLE MAPS.

RACE TIJD

49- In de 6 Hotspots eindigt het klassement voor de ASDUIF na sluiting van de race in het BenzING-systeem, minimaal 5 uur na aankomst van de eerste duif.

50- In de finalerace, Bragança, eindigt het klassement van de ASDUIF na het einde van de race in het BenzING-systeem, minimaal 8 uur na de aankomst van de eerste duif.

NIET VERWACHT

51- In geval van een anomalie, zoals covid 19, oplegging van hogere entiteiten, meteorologische catastrofe, sabotagedaad, virus of iets anders buiten de Organisatie, als het niet mogelijk is om een ​​deel of het grootste deel van de officiële races van 2024 uit te voeren met de recht op prijzen, nadat de duiven het hok zijn binnengekomen en betaald zijn, gaan de duiven naar veilingen, op nationale of internationale sites, die de eigenaren 35% van de verkoopwaarde betalen, en 2024 deelnemers hebben recht op deelname aan het hok volgende editie gratis, in hetzelfde aantal ploegen en duiven die deelnamen in 2024. Mocht er iets onvoorziens gebeuren uit de voorgaande edities, zullen deze, nadat er enkele races zijn verreden, worden geannuleerd, evenals de respectievelijke gewonnen prijzen.

BELASTINGEN

52-De waarden vermeld in de Verordening zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief, zolang van toepassing, en alle prijzen zijn in euro's. Volgens de Portugese Belastingdienst en de Portugese wet zijn alle deelnemers/leden woonachtig in Portugal die geld hebben ontvangen van prijzen, verkoop van duiven of commissies, zijn verantwoordelijk voor het betalen van de IRS-belasting (25%), verwijzend naar deze bedragen, met inhouding van een deel van de AGR van dit bedrag, dat vervolgens naar de Belastingdienst wordt gestuurd Autoriteit, zoals vereist door de wet. niet-ingezetenen in Portugal zijn vrijgesteld van het betalen van de belasting, zonder inhouding (25%), en de prijzen worden volledig uitbetaald, maar de winnaars moeten de originele CERTIFICAATBELASTING naar AGR sturen

RESIDENTIE / model 21-RFI gestempeld; als ze geen bewijs van verblijfplaats kunnen overleggen Portugal, zal de AGR 25% van het prijzengeld moeten inhouden en dit geld vervolgens naar de Portugese Belastingdienst moeten sturen.

SAMENWERKING

Veterinaire ondersteuning, Dr. Luís Martins

Meteorologische ondersteuning, de heer Kapitein Fernando Garrido

Nationale en internationale medewerkers worden bekendgemaakt op de website van het evenement, www.goldenracealgarve.com

Voorlopige Verordening 2024