Algemene Voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE
Agr Association - Allgarve Pigeons Race

1.De "algemene voorwaarden" van Associação Agr - Allgarve Pigeons Race hebben tot doel de toegang tot en het gebruik van haar institutionele website te reguleren: http://www.goldenracealgarve.com/

2.Alle informatie waartoe de websitegebruiker toegang heeft, mag niet worden gebruikt voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. De website http://www.goldenracealgarve.com/ is eigendom van en wordt beheerd door Associação Agr - Allgarve Pigeons Race. De "algemene voorwaarden" worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Portugese wetgeving.

3.De website van Associação Agr - Allgarve Pigeons Race kan worden geraadpleegd met openbare toegang, zijnde daarom, de raadpleging van de informatie die daarin is opgenomen. Gebruikers mogen de beschikbare inhoud (tekst, afbeeldingen en video's) niet kopiëren, importeren of vrij gebruiken voor persoonlijk of openbaar gebruik, tenzij ze hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben. De gebruiker moet de Associação Agr - Allgarve Pigeons Race en zijn website als bronnen van genoemde inhoud vermelden, in geval van geautoriseerd gebruik. Met betrekking tot de externe websites waarnaar de website van Association Agr - Allgarve Pigeons Race is gelinkt, moet toestemming worden verkregen van de auteurs van dat materiaal en/of verwijzing naar de bron, volgens de respectieve informatie over copyright die daarin is opgenomen.

4. Het browsen op de website vereist het raadplegen, lezen en accepteren van de voorwaarden in deze "voorwaarden". De gepresenteerde "voorwaarden" kunnen op elk moment worden gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Het wordt aanbevolen om deze "voorwaarden" te raadplegen om te controleren op updates. Ze zullen op de institutionele website worden gepubliceerd om de principes van informatie, communicatie en transparantie te garanderen.

5. Iedereen die de site bezoekt, of het nu een privépersoon of een vertegenwoordiger van een organisatie is, die door de pagina's bladert of deze "algemene voorwaarden" accepteert, wordt een servicegebruiker genoemd. De website wordt gehost op: http://www.goldenracealgarve.com/


6. Bij het gebruik van de website http://www.goldenracealgarve.com/ is het verboden:

 • alle ongepaste en/of illegale activiteiten;
 • overtreding van enige wettelijke, regelgevende of andere, nationale of internationale regels;
 • schending van de privacy (inclusief het uploaden van privé-informatie naar de website zonder toestemming van de houder van persoonsgegevens) of andere wettelijke rechten van de houders van persoonsgegevens;
 • laster of intentie om de reputatie, het imago, de geloofwaardigheid, de respectabiliteit en de goede naam van een houder van persoonlijke gegevens of van de Agr Association - Allgarve Pigeons Race te ondermijnen;
 • bestanden te gebruiken of over te dragen die kwaadwillende agenten bevatten die schade kunnen toebrengen aan de website en, direct of indirect, aan de eigendommen van houders van persoonlijke gegevens of die toegang geven tot een netwerk, server of computersysteem dat op de website is aangesloten;
 • overdracht van niet-geautoriseerde inhoud, in welk formaat dan ook, inclusief illegale, lasterlijke inhoud of inhoud die schade of schade veroorzaakt, of die de beveiligingssystemen van het netwerk of van derden schendt;
 • wijzigingen aan de website, behalve met toestemming van Associação Agr - Allgarve Pigeons Race;
 • overtreding van de wetgeving inzake auteursrecht, beeld-, merk- of intellectuele eigendomsrechten, van de Agr Association - Allgarve Pigeons Race of enige derde partij of eventuele houders van persoonsgegevens.


7. Het is niet mogelijk om aanvalssituaties te voorkomen of de volledige onkwetsbaarheid van de website voor aanvallen, virussen of andere kwaadaardige of inbraaksoftware/code te garanderen. In die zin is Associação Agr - Allgarve Pigeons Race niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker kan oplopen als gevolg van overtredingen veroorzaakt door derden.

8. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het niet naleven van deze "algemene voorwaarden"
wanneer het voortvloeit uit toevallige of overmacht.


9.Privacy en bescherming van persoonsgegevens

 • de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het kader van het privacybeleid van de Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, dat kan worden geraadpleegd op deze website, inclusief de technische maatregelen en waarborgen, evenredig en adequaat, hetzij onder de verantwoordelijkheid van Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, of van de respectieve dienstverleners die verband houden met het beheer van de website, inclusief de mogelijkheid om "cookies" te verwerken;
 • de persoon die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens kan worden gecontacteerd via: golden.race.algarve@gmail.com te bezoeken voor meer informatie.


10. Nauwkeurigheid en integriteit van informatie

 • We proberen er te allen tijde voor te zorgen dat de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld correct, adequaat en correct gecontextualiseerd is.

11.Onderbreking of opschorting van toegang

 • wij vrijwaren het recht om de toegang tot de website voor de noodzakelijke periode te onderbreken, hetzij om technische, juridische, organisatorische, administratieve, overmachtredenen en zonder andere uit te sluiten die zich kunnen voordoen en niet zijn voorzien in deze "algemene voorwaarden";
 • wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit opschorting of onderbreking van de toegang die kan plaatsvinden, ongeacht de aard en reden.


12.Intellectuele eigendomsrechten

 • alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten en andere inhoud die op de site beschikbaar is, zijn eigendom van Associação Agr - Allgarve Pigeons Race of worden gebruikt door Associação Agr - Allgarve Pigeons Race met toestemming van de respectieve eigenaar, inclusief copyright en copyright op afbeeldingen.
 • alle afbeeldingen, teksten, handelsmerken, dienstmerken en logo's (eigendom van de Agr Association - Allgarve Pigeons Race of derden), foto's, data, muziek, geluid, graphics, software en de broncode en reclame zijn wettelijk beschermd. Elk oneigenlijk gebruik kan de overtreder onderwerpen aan een gepaste gerechtelijke procedure, zowel civiel als strafrechtelijk.
 • de website kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. De Associação Agr - Allgarve Pigeons Race heeft geen controle over deze sites en is niet verantwoordelijk, tenzij anders aangegeven, voor hun beschikbaarheid en inhoud.


13. disclaimer

 • Associação Agr - Allgarve Pigeons Race beheert de inhoud van deze website met als doel de gebruikerservaring en toegang tot informatie die relevant is voor haar duivensport te verbeteren.

Ondanks de inzet van Associação Agr - Allgarve Pigeons Race om actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken, zijn deze niet uitputtend en mogelijk niet volledig of up-to-date. De inhoud op de website van Associação Agr - Allgarve Pigeons Race vormt geen contractuele aansprakelijkheidsrelatie. De Associação Agr - Allgarve Pigeons Race is dus niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, geleden door een gebruiker, als gevolg van een slecht of ongepast gebruik van de informatie op deze website.

De Associação Agr - Allgarve Pigeons Race is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of waarheidsgetrouwheid van de inhoud van de websites waarnaar de links op deze website verwijzen. De Association Agr - Allgarve Pigeons Race oefent geen enkele controle uit over deze sites.


14.Slotbepalingen en contacten

 • in het kader van alle informatie met betrekking tot de "voorwaarden" voor het gebruik van de Associação Agr - Allgarve Pigeons Race-website, kunnen de volgende contacten worden gebruikt:

Rua da Estação nr. 2, 8900-406 Monte Gordo, Faro

E-mailadres in het kader van privacy en bescherming van persoonsgegevens: golden.race.algarve@gmail.com