Voorschrift 2022

GOUDEN RAS ALGARVE – MILJOEN EURO DUIVEN RACE – Special 2022

ORGANISATIE- AGR.-ALGARVE DUIVEN RACE

DEELNEMINGSREGELS

1 – Toelating staat open voor alle duiven, nationaal en internationaal, en ze moeten allemaal een officiële ring hebben die is goedgekeurd door de Federatie/Vereniging 2022, en hun eigenaren moeten lid zijn van de AGR.

2 – Om de gezondheid van de duiven te garanderen, met quarantaine, vaccinatie en het creëren van immuniteitsgroepen, zal de ontvangst van duiven als volgt zijn:

-Maart- dagen 1 t/m 15. -April- dagen 1 t/m 15. – Mei- dagen 1 t/m 31.

3 – Elk team zal bestaan ​​uit 5 duiven, duiven nº 1 en nº 2, (ACTIEF) die deelnemen aan alle wedstrijden en prijzen in het geding, en duiven nº 3 en nº 4 en nº 5, (RESERVE). De prijs per team is € 1.000 (2 geactiveerde duiven).

- Wanneer de registratieformulieren niet correct ingevuld en zonder vermelding van informatie over de volgorde van de duiven worden ontvangen, zal de AGR-organisatie de duiven inschrijven in oplopende volgorde van het aantal ringen. Wijzigingen in de inschrijvingen van de duiven kunnen enkel tot 5 dagen voor de start van de officiële vluchten, dus tot 14 augustus 2022.

- De 3 RESERVE-duiven van elk team zijn de duiven beschreven in het registratieformulier als R1, R2, R3, en zijn RESERVE van de 2 ACTIEF, en worden ACTIEF in opdracht van het registratieformulier, eerst nummer R1, dan nummer R2 en dan R3, telkens wanneer één van de 2 ACTIEVE duiven van een ploeg verdwaalt, of wanneer ze GEACTIVEERD worden.

- RESERVE duiven nemen met prijzen deel aan de 1e, 2e en 3e vluchten, Azaruja- 170 km, Monforte- 205 km en Portalegre - 230 km.

- In de halve finale Castelo Branco 300km, en finale Bragança 500km, hebben alleen GEACTIVEERDE duiven recht op prijzen.

- Duivenhouders kunnen RESERVE-duiven activeren voor de halve finale en finale tot 10 september 2022 tegen betaling van €500 per duif.

RESERVEER duiven die pas op 10 september 2022 door de eigenaren worden geactiveerd, zullen deelnemen aan de Castelo Branco halve finale - 300 km, maar zonder prijzen, en degenen die terugkeren van de Castelo Branco halve finale kunnen worden geactiveerd tot 26 September 2022 om deel te nemen aan de laatste Bragança-500km, door de eigenaars of buitenstaanders, die de volledige rechten hebben op de duif, die recht hebben op de gewonnen prijzen vanaf deze datum, en %% in de veilingverkoop (35%). De prijs van elke registratie/activering per RESERVE-duif zal 500 euro bedragen. Stuur voor activaties een e-mail naar golden.race.algarve@gmail.com . Activering van RESERVE-duivenverzoeken wordt gesorteerd in volgorde van aankomst van het verzoek in de e-mail

- Alle duiven die tot 26 september 2022 niet geactiveerd zijn door eigenaren of derde persoon, worden op het hok gehouden - Ze zullen niet worden ingekorfd voor de finale, en deze duiven worden eigendom van de organisatie, die ze zal aanbieden aan duivenclubs of andere maatschappelijke organisaties, te veilen en zo inkomsten te verkrijgen

- Duiven die in een team zijn geregistreerd, kunnen niet van team wisselen, zelfs niet als de eigenaar dezelfde is.

- Alle deelnemers dienen partner/deelnemer te zijn van de AGR-Algarve Pigeons Race.

- Het te betalen startbedrag (2 actieve duiven), €1000, 50% is lidgeld (belasting/BTW-vrij) en 50% is inschrijving in de wedvlucht (BTW inbegrepen tegen een tarief van 23%).

- Bankkosten voor overschrijvingen naar de bankrekening van AGR-Algarve Pigeons Race zijn voor rekening van de deelnemers. Overboekingen van buiten de Europese Unie, moeten €15 bij de registratiekosten optellen voor elke bankoverschrijving die door banken in rekening wordt gebracht Portugal (Europa).

- De inschrijving voor de wedvlucht wordt pas effectief en definitief nadat alle verschuldigde bedragen zijn betaald, en indien deze betalingen niet zijn gedaan, de door de AGR verdiende en te betalen bedragen, of het nu prijzen zijn of waarden voor de aan- of verkoop van duiven, terug te keren naar de organisatie, die het vervolgens zal overdragen aan goede doelen.

- Elk deelnemend lid mag maximaal 10 teams inschrijven, waarbij het bedrag gelijk aan één lidgeld en één inschrijfgeld wordt betaald voor elk team dat is ingeschreven.

  • Bij inschrijving van 10 teams heeft de deelnemer recht op 1 gratis team (2 duiven geactiveerd)
  • Voor elke 10 geactiveerde reserveduiven heeft de deelnemer recht op één gratis.

- Als er een duif verloren gaat in de bijtelling, kan deze worden vervangen tot 31 mei, zonder extra registratiekosten. Neem voor verzendkosten contact op met de agent in uw land of de organisatie.

4 – Duiven moeten worden ingeënt tegen PMV, binnen 20 dagen voor verzending, en moeten tussen de 45/60 dagen oud zijn. Ze gaan naar de Hok AGR-Algarve Pigeons Race, naar Faro Airport of naar vertegenwoordigers in de verschillende landen (zie agenten).

5- De ruimte op het hok is beperkt tot maximaal 8,000 duiven. Plaatsen worden verstrekt op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, waarbij plaatsen worden gegarandeerd aan teams die het eerst zijn geregistreerd / gereserveerd. Om u te registreren, stuurt u eenvoudig uw registratie-/lidmaatschapsformulier naar de e-mail golden.race.algarve@gmail.com , of aan agenten in verschillende landen, waarna je 100 euro moet storten voor elk team dat je binnen 15 dagen moet inschrijven, om een ​​plaats op het hok te garanderen. In geval van annulering wordt dit bedrag niet gerestitueerd. Alle deelnemers van 2021 zijn verzekerd van een plaats op de loft voor 2022 en daarvoor moet je voor 31 december 2021 reserveren. Na deze datum zijn er geen plaatsen meer gegarandeerd voor deelname.

6- Na het betreden van het hok staan ​​de duiven onder de hoede van de organisatie AGR-Algarve Pigeons Race, eigendom van de deelnemer partner. De duiven die aankomen van de laatste Bragança-vlucht zullen verplicht worden geveild, of verkocht aan nationale of internationale sites, die 35% van het verkoopbedrag aan de eigenaar betalen.

De eerste 30 geklasseerde op de finale race, plus de eerste 5 asduiven worden verkocht op Pipa. Andere duiven op veilingsites nader te bepalen.

Als een duif de eerste keer niet wordt verkocht of geveild, verliest de deelnemer het recht op 35% van het verkoopbedrag.

De bedragen die moeten worden betaald als de vierde in het prijzendocument, in de eerste (Monforte), tweede (Portalegre), derde (Évora) en vierde (Castelo Branco), en Finale race (Braga), en asduif, worden betaald binnen 15 dagen na de laatste race, waarbij de concurrerende partner de Iban van de bankrekening naar de AGR-e-mail moet sturen, en het document waaruit het belastingadres blijkt.

De waarden die betrekking hebben op % van de verkoop van duiven op de veiling zullen door de veilingmeesters worden betaald aan de eigenaren en AGR, nadat alle veilingen zijn beëindigd, en de duiven worden betaald door de kopers. Als een duif wordt verkocht en niet wordt betaald door de koper, wordt deze een tweede keer geveild. Het percentage voor de eigenaar is de waarde van 35% van de betaalde verkoop. Als een duif niet 2 keer wordt betaald, gaat de duif niet opnieuw naar de veiling.

7- Alle duiven moeten vergezeld zijn van een kaart/eigendomstitel (verplicht) en een stamboom in een verzegelde envelop die pas na de definitieve lossing door de organisatie wordt geopend. Duiven die geen volledige pedigree hebben (vader, moeder en grootouders), heeft de eigenaar geen recht op een percentage van de verkoopprijs. De organisatie ontvangt pas stambomen tot 8 dagen na de Bragança finale race.

Aangezien het nu verplicht is door de Portugese Federatie voor alle duiven om een ​​eigendomskaart/titel te hebben om deel te nemen aan de laatste Bragança-race, zal de organisatie alle duiven die geen ringkaart hebben, de Nationale Federatie om dubbele kopieën moeten vragen, en de kosten zijn voor rekening van de deelnemer (2€ per stuk), aangezien de originelen niet zijn opgestuurd. De organisatie aanvaardt kaarten/titels te ontvangen tot 8 dagen voor de finale.

8- Alle duiven die het hok binnenkomen krijgen een elektronische ring.

9- De inkorving voor de laatste race zal worden georganiseerd door de AGR-organisatie, met toezicht en deelname van onafhankelijke entiteiten, en waarbij alle duiven op een vleugel zullen worden gestempeld met het woord ALGARVE. De lijst van alle duiven die deelnemen aan de finale Race zal dan ter beschikking worden gesteld van de aanwezigen, de pers en de website van het evenement en Benzing. De duiven zullen naar de lossingsplaats worden begeleid door onafhankelijke entiteiten die toezicht zullen houden op de lossing, die zal worden uitgevoerd met de steun van een nationale meteoroloog.

10- Alle aangekondigde waarden voor prijzen zijn gebaseerd op de inschrijving van 1500 teams, van elk 5 duiven (betaald) en de organisatie behoudt zich het recht voor om de prijswaarden in percentage te wijzigen, omhoog of omlaag, als meer of minder teams ingevoerde.

11- Op het hok zullen de Nationale regels inzake het niet gebruiken van drugs worden gevolgd en zullen de duiven regelmatig worden geanalyseerd door de officiële dierenarts.

12- Alle trainingen en evenementen die moeten worden betwist en gepland, kunnen worden gewijzigd om meteorologische redenen of andere redenen buiten de controle van de Organisatie. De beslissing van de organisatie is definitief.

13- Elke eventualiteit die aanleiding geeft tot een conflict dat niet onder deze regelgeving valt, zal worden opgelost door de organisatie, beheerst door de nationale wetten van Portugal, en deze beslissing zal definitief zijn. Het officiële reglement zal in het Portugees zijn en op de website van het evenement worden geplaatst, aangezien elke vertaling in een andere taal tot misverstanden kan leiden.

14- Het systeem voor het bevestigen van de aankomst van duiven in training en wedstrijden is een geautoriseerd elektronisch systeem.

15- De duiven worden gehuisvest in een hok dat hiervoor is gebouwd en zodat alle duiven dezelfde omstandigheden hebben; de hokken zullen enkel zitstokken hebben en er zal geen geslachtsscheiding zijn.

16- De deelnemer met de beste asduif, van elk land, in eindklassering asduif (met minstens 20 ingeschreven), heeft recht op 1 ploeg van 2 ACTIVE duivenploegen met gratis toegang tot de volgende editie. Alle aangeboden teams mogen deelnemen met 2 gratis ACTIVE duiven.

17- Vanwege de datum van het evenement zal het "daglicht"-systeem worden gebruikt vanwege de rui van de veren van de duiven.

BIJZONDERE REGELING

-De organisatie zal uitnodigingen sturen naar alle scholen in de provincie en instellingen voor sociale solidariteit in de regio (1 duif per entiteit), maximaal 30 uitnodigingen. De duiven die het hok binnenkomen als gevolg van de hierboven beschreven uitnodigingen, zullen gratis worden geregistreerd en zullen deelnemen aan de eerste 8 trainingen en aan de eerste 3 officiële vluchten, dat wil zeggen, tot aan de Portalegre-race, en hebben recht op alle betwiste prijzen. De beste duif van deze entiteiten, in de rangschikking van de Asduif, na de 3de Portalegre-race, heeft het recht om deel te nemen aan de halve finale en aan de finale van de Golden Race, waarbij de gewonnen prijzen worden afgeleverd bij de entiteit die de registratie van de duif.

De opbrengst van de veiling van deze duiven komt geheel voor rekening van de deelnemende entiteit (min kosten met de veilingmeester). Alle entiteiten die interesse tonen om deel te nemen, moeten de duiven opvragen bij hun leden, vrienden of een liefhebber, en zullen informatie moeten overleggen over wie zal profiteren van de gewonnen bedragen. De organisatie zal op scholen prioriteit geven aan projecten die worden gepresenteerd waarbij de opgehaalde opbrengst wordt gedoneerd aan de meest behoeftige leerlingen, voor de aanschaf van boeken en computers. In instellingen voor maatschappelijke solidariteit zullen we prioriteit geven aan projecten waarbij de opbrengst ook naar de meest behoeftigen gaat, en met name de aankoop van boeken, computers, enz.

De organisatie zal er alles aan doen om bekendheid te geven aan deze duiven en de entiteiten, de voorgestelde projecten bekend te maken, om fondsen voor de projecten aan te trekken.

Naast de hierboven beschreven steun, die voortvloeit uit deelname, garandeert de Organisatie dat een deel van de opbrengst van de verkochte of geveilde duiven zal zijn voor de aankoop van schoolboeken, computers en anderen, aan behoeftige kinderen in de regio.

1- LAATSTE RACE- BRAGANÇA - 1 OKTOBER - 500 km

- Alle ACTIVE-duiven nemen deel aan deze vlucht en hebben recht op prijzen.

- Duiven RESERVEREN alleen deelnemen aan de finale, als een van de eerste 2 ACTIVES van een deelnemer verloren is gegaan, of de eigenaar deze heeft geactiveerd tot 10 september 2022, of als deze is geactiveerd na de halve finale en tot 26 september 2022, door de eigenaar of een andere persoon.

2- HALVE RONDE - CASTELO WIT - 16 SEPTEMBER - 300 Km

- Deelnemen aan deze RACE alle ACTIEVE en RESERVE duiven geactiveerd door de eigenaren tot 10 september 2022, recht op prijzen; en RESERVEER duiven die niet door de eigenaren zijn geactiveerd, zonder recht op een prijs.

3- EERSTE 3 OFFICILE RACES - AZARUJA-170KM, MONFORTE-205KM EN PORTALEGRE-230KM

- Deelnemen aan deze 3 vluchten alle duiven die op het hok kwamen, ACTIVES en RESERVES, allemaal recht op prijzen.

4- EERSTE TRAININGEN- Alle duiven die op het hok zitten nemen deel aan de 9 trainingstrainingen, zonder recht op enige prijs.

KALENDER 2022

- 1e training - 22 juli - vliegveld - 3 km

- 2e Training - 26 juli - Monte Francisco - 5 km

- 3e Training - 29 juli - Azinhal - 10 km

- 4e Training - 2 Augustus - Pereiro - 25 km

- 5e Training - 5 augustus - Mértola - 50 km

- 6e Training – 9 augustus - Açor Baixo - 80 km

- 7e Training – 12 augustus – Beja - 100 km

- 8e Training – 16 augustus - Vidigueira - 120km

- 9e Training - 19 Augustus - Monte Trigo - 135 km

.

- 1e RAS / Asduif - 26 augustus - Azaruja - 170 km

- 2e RAS / Asduifduif – 2 september – Monforte – 205 km

- 3e RAS / Asduifduif – 9 september – Portalegre – 230 km

- 4e RAS / Asduifduif – 23 september – Castelo Branco – 300 km- ZILVEREN RAS

- 5e WEDSTRIJD / Duivenas – 1 oktober – BRAGANÇA – 500 km- GOUDEN RAS

5- ASDUIF - REGLEMENT

– Alle duiven die het hok in gingen, de ACTIVE duiven 1 en 2 en de RESERVE 1-2-3 concurreerden met de asduif. Reserveduiven nemen alleen deel aan de eindvlucht en aan de Asduif, indien geactiveerd tot 26 september 2021. De winnaar is de duif waarin het totaal van de gemiddelde snelheid op de 5 vluchten Asduif, Azaruja, Monforte, Portalegre, Castelo Branco en de laatste race Bragança, gedeeld door het aantal uitgevoerde races, is de hoogste. Indien na de halve finale een duif voor de finale geactiveerd wordt door een ander dan de eigenaar, heeft die persoon recht op de prijs die de duif wint op de asduif na deze datum.

- Om de asduif te winnen, moet de duif zich in alle 5 gehouden asduifraces klasseren.

- Als het niet mogelijk is om een ​​race uit te voeren om voor asduif te tellen, om de winnaar te vinden, tel dan de races die worden gehouden

- Bij een gelijke stand na afloop van de Asduifcompetitie, wordt de duif met het beste klassement in de eindrace de winnaar van de Asduif.

- Absolute striktheid met betrekking tot de lossingsplaats, zodat in alle lossingsplaatsen de coördinaten via GPS/GOOGLE MAPS worden genomen.

6- RACETIJD:

- Op de eerste 4 vluchten, Azaruja, Monforte, Portalegre en Castelo Branco, eindigt het klassement voor de ASDUIF na afloop van de race in het BENZING-systeem, minstens 5 uur na de aankomst van de eerste duif.

- Op de laatste vlucht, Bragança, eindigt het klassement van de ASDUIF na het einde van de vlucht in het BENZING-systeem, minstens 8 uur na de aankomst van de eerste duif.

7- ONVERWACHT

- In het geval van een anomalie, zoals covid 19, het opleggen van hogere entiteiten, meteorologische rampen, sabotage of andere buiten de organisatie, als het niet mogelijk is om alle officiële 2022-races met recht op prijzen uit te houden, na de duiven die het hok zijn binnengekomen en betaald zijn, zal de organisatie de duiven op een veiling verkopen, 35% wordt geleverd aan de duiveneigenaar en 2022 deelnemers hebben recht op gratis toegang tot de volgende editie, in hetzelfde aantal teams en duiven die deelnamen in 2022. Als er iets ongeziens van de vorige gebeurt, worden ze na het uitvoeren van enkele vluchten geannuleerd, evenals hun respectievelijke gewonnen prijzen.

8- BELASTINGEN

-De in de verordening genoemde waarden zijn inclusief btw tegen het geldende tarief, zolang van toepassing. Volgens het advies van de Portugese Belastingdienst en de Portugese wet mogen alle deelnemers/leden woonachtig in Portugal die geld hebben ontvangen van prijzen, verkoop van duiven of commissies, zijn verantwoordelijk voor het betalen van de IRS-belasting (25%), verwijzend naar deze bedragen, met inhouding van een deel van de AGR van dit bedrag, dat vervolgens naar de Belastingdienst wordt gestuurd Autoriteit, zoals vereist door de wet. niet-ingezetenen in Portugal zijn vrijgesteld van het betalen van belasting, zonder inhouding (25%) en prijzen zullen volledig worden betaald, maar winnaars moeten een e-mail van AGR sturen CERTIFICATE TAX RESIDENCE, of model 21-RFI gestempeld; als zij geen bewijs van verblijf uit het buitenland overleggen Portugal, zal de AGR 25% van het prijzengeld moeten inhouden en dit geld vervolgens naar de Portugese Belastingdienst moeten sturen.

9- SAMENWERKING

Veterinaire ondersteuning, Dr. Luís Martins

Meteorologische ondersteuning, de heer Kapitein Fernando Garrido

Nationale en internationale medewerkers worden bekendgemaakt op de website van het evenement, www.goldenracealgarve.com

Voorlopige Verordening 2022