Ace Pigeon

ACE HOLUBA - NARIADENIE 2023

– Všetky holuby, ktoré vstúpili na holubník, AKTÍVNE holuby 1 a 2 a REZERVA 1-2-3 súťažia s holubom ACE. Rezervné holuby sa zúčastňujú iba finálového preteku a esového holuba, ak je aktivovaný do 24. septembra 2023. Víťazom sa stane holub, v ktorom bude súčet priemernej rýchlosti v 5 pretekoch ACE Pigeon, Azaruja, Monforte, Portalegre, Castelo Branco a finálové preteky Bragança, delené počtom odohraných pretekov, sú najvyššie. Ak po semifinále aktivuje holuba do finále iná osoba ako majiteľ, táto osoba má po tomto termíne nárok na cenu, ktorú holub vyhrá na holubovi Eso.

- Ak chcete vyhrať esového holuba, holub sa musí zaradiť do všetkých 5 usporiadaných pretekov esových holubov.

- Ak nie je možné vykonať nejaké preteky, aby sa započítali do Ace Pigeon, na nájdenie víťaza spočítajte uskutočnené preteky

- V prípade nerozhodného výsledku po skončení súťaže Esový holub sa víťazom Esového holuba stane holub s najlepšou klasifikáciou vo finálovom preteku.

- Absolútna prísnosť, pokiaľ ide o miesto uvoľnenia, takže na všetkých miestach uvoľnenia budú súradnice merané pomocou GPS/GOOGLE MAPS.