Voorschrift 2023

Voorschrift 2023

GOLDEN RACE ALGARVE – MILJOEN EURO DUIVENRACE 2023

ORGANISATIE- AGR.-ALGARVE DUIVEN RACE

DEELNEMINGSREGELS

1 – Toelating staat open voor alle duiven, nationaal en internationaal, en ze moeten allemaal een officiële ring hebben die is goedgekeurd door de Federatie/Vereniging 2023, en hun eigenaren moeten lid zijn van de AGR.

2 – Om de gezondheid van de duiven te garanderen, met quarantaine, vaccinatie en het creëren van immuniteitsgroepen, zal de ontvangst van duiven als volgt zijn:

-Maart- dagen 1 t/m 15. -April- dagen 1 t/m 15. – Mei- dagen 1 t/m 31.

3 – Elk team zal bestaan ​​uit 5 duiven, duiven nr. 1 en nr. 2, (ACTIEF) die deelnemen aan alle competities en betwiste prijzen, en duiven nr. 3 en nr. 4 en nr. 5, (RESERVE). De te betalen prijs per team is € 1.000.

- Wanneer de registratieformulieren niet correct ingevuld en zonder vermelding van informatie over de volgorde van de duiven worden ontvangen, zal de AGR-organisatie de duiven inschrijven in oplopende volgorde van het aantal ringen. Wijzigingen in de inschrijvingen van de duiven kunnen enkel tot 5 dagen voor de start van de officiële vluchten, dus tot 20 augustus 2023.

- Duiven die in een team zijn geregistreerd, kunnen niet van team wisselen, zelfs niet als de eigenaar dezelfde is.

- Alle deelnemers dienen partner/deelnemer te zijn van de AGR-Algarve Pigeons Race.

- Het te betalen startbedrag (2 actieve duiven), €1000, 50% is lidgeld (belasting/BTW-vrij) en 50% is inschrijving in de wedvlucht (BTW inbegrepen tegen een tarief van 23%).

- Bankkosten voor overschrijvingen naar de bankrekening van AGR-Algarve Pigeons Race zijn voor rekening van de deelnemers. Overboekingen van buiten de Europese Unie, moeten €15 bij de registratiekosten optellen voor elke bankoverschrijving die door banken in rekening wordt gebracht Portugal (Europa).

- De inschrijving voor de wedvlucht wordt pas effectief en definitief nadat alle verschuldigde bedragen zijn betaald, en indien deze betalingen niet zijn gedaan, de door de AGR verdiende en te betalen bedragen, of het nu prijzen zijn of waarden voor de aan- of verkoop van duiven, terug te keren naar de organisatie, die het vervolgens zal overdragen aan goede doelen.

- De 3 RESERVE-duiven van elke ploeg zijn de duiven beschreven in het inschrijfformulier als R1, R2, R3, en zijn RESERVE van de 2 ACTIEF, en worden ACTIEF op volgorde van het inschrijfformulier, eerst nummer R1, dan nummer R2 en dan R3, vóór de halve finale, telkens wanneer een van de 2 ACTIEVE duiven van een team verloren gaat, en als de verlorene terugkeert na de halve finale, wordt het een RESERVE-duif.

- RESERVE duiven nemen met prijzen deel aan de 1e, 2e en 3e vluchten, Azaruja- 170 km, Monforte- 205 km en Portalegre - 230 km.

- Duivenhouders kunnen RESERVE-duiven activeren voor de halve finale en finale, tot 16 september 2023, tegen betaling van €500 per duif.

- In de halve finale Castelo Branco 300km, en finale Bragança 500km, hebben alleen GEACTIVEERDE duiven recht op prijzen.

- RESERVA-duiven die pas op 16 september 2023 vóór de halve finale door de eigenaren worden geactiveerd, nemen deel aan de halve finale van Castelo Branco - 300 km, maar zonder recht op prijzen.

- Duiven die terugkeren uit de halve finale van Castelo Branco kunnen tot 24 september 2023 per derde par worden geactiveerd om deel te nemen aan de finale van Bragança-500km, die volledige rechten zal hebben over de duif en recht heeft op de prijzen die hieruit worden gewonnen datum en %% op veilingverkoop ( 35 %). De prijs van elke registratie/activatie per RESERVEduif bedraagt ​​500 euro.

- Neem voor activeringen contact op met de agent in uw land of stuur een e-mail naar golden.race.algarve@gmail.com . Reserveringsaanvragen worden gesorteerd op volgorde van binnenkomst van de aanvraag in de e-mail, en pas gevalideerd na het invoeren van geld op rekening bank AGR

- Alle duiven die tot 25 september 2023 niet geactiveerd worden door eigenaars of derde persoon, worden teruggehouden op het hok - Ze worden niet ingekorfd voor de finale en deze duiven worden eigendom van de organisatie, die ze zal aanbieden aan duivenclubs of andere maatschappelijke organisaties.

- Elk deelnemend lid kan een aantal teams inschrijven die dat willen, door het bedrag te betalen dat gelijk is aan één lidgeld (500€) en één inschrijfgeld (500€), voor elk team dat is ingeschreven, in totaal 1000€.

Bij inschrijving van 10 ploegen heeft de deelnemer recht op 1 ploeg gratis (2 duiven geactiveerd)
Voor elke 10 geactiveerde reserveduiven heeft de deelnemer recht op één gratis.
- Indien een duif verloren gaat in de adductie, kan deze vervangen worden tot 31 mei, zonder extra registratiekosten.

- Neem voor verzendkosten contact op met de agent in uw land of de organisatie.

- Duiven met welke beschildering dan ook worden niet geaccepteerd.

4 – Duiven dienen ingeënt te zijn tegen PMV, binnen 20 dagen voor verzending, en moeten tussen de 45/60 dagen oud zijn. Ze worden naar de Loft AGR-Algarve Pigeons Race gestuurd, of naar Faro Airport, of naar vertegenwoordigers in de verschillende landen (zie agenten).

5- De ruimte op het hok is beperkt tot maximaal 8,000 duiven. Plaatsen worden verstrekt op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, waarbij plaatsen worden gegarandeerd aan teams die het eerst zijn geregistreerd / gereserveerd. Om u te registreren, stuurt u eenvoudig uw registratie-/lidmaatschapsformulier naar de e-mail golden.race.algarve@gmail.com , of aan agenten in verschillende landen, waarna je 100 euro moet storten voor elk team dat je binnen 15 dagen moet inschrijven, om een ​​plaats op het hok te garanderen. In geval van annulering wordt dit bedrag niet gerestitueerd. Alle deelnemers van 2022 zijn verzekerd van een plaats op de loft voor 2023 en daarvoor moet je voor 31 december 2022 reserveren. Na deze datum zijn er geen plaatsen meer gegarandeerd voor deelname.

- De te betalen bedragen zoals bepaald in het Prijzendocument (brutobedrag onderworpen aan IRS-belasting 25%) in de eerste (Monforte), tweede (Portalegre), derde (Évora) en vierde (Castelo Branco) races, Finale race en Ace duif, zal worden betaald binnen 15 dagen na de voltooiing van de laatste race, maar het deelnemende lid moet originele documenten van de Iban van de bankrekening, en het document waaruit de fiscale woonplaats / rfi en het belastingnummer blijken per post naar het AGR-adres sturen. De prijzen worden aan de winnaars beschikbaar gesteld nadat AGR de hierboven beschreven documenten heeft ontvangen.

6- Na het betreden van het hok staan ​​de duiven onder de hoede van de organisatie AGR-Algarve Pigeons Race, eigendom blijvend van de wedstrijdpartner. De duiven die aankomen van de laatste Bragança-vlucht worden verplicht geveild op nationale of internationale sites, die 35% van het verkoopbedrag aan de eigenaar zullen betalen.

De eerste 30 geklasseerde op de finale race, plus de eerste 5 asduiven worden verkocht op Pipa. Andere duiven op veilingsites nader te bepalen.

Als een duif niet de eerste keer wordt verkocht die naar de veiling gaat, verliest de deelnemer het recht op de 35% van het verkoopbedrag.

-Als een duif wordt verkocht en niet betaald door de koper, gaat de duif de eerste keer naar de veiling, gaat de duif een tweede keer naar de veiling en heeft de eigenaar recht op 35% van de waarde van de tweede verkoop, indien betaald door de koper.

- Als een duif 2 keer niet betaald is, gaat de duif niet meer naar de veiling

- De waarden die verwijzen naar % van de verkoop van duiven op veiling zullen door de veilingmeesters aan de eigenaars en AGR worden betaald, nadat alle veilingen zijn beëindigd, en de duiven worden betaald door de kopers. Als een duif wordt verkocht en niet wordt betaald door de koper, wordt deze een tweede keer geveild. Het percentage voor de eigenaar is de waarde van 35% van de betaalde verkoop.

7- Alle duiven moeten vergezeld zijn van een kaart/eigendomstitel (verplicht) en een stamboom in een verzegelde envelop die pas na de definitieve lossing door de organisatie wordt geopend. Duiven die geen volledige pedigree hebben (vader, moeder en grootouders), heeft de eigenaar geen recht op een percentage van de verkoopprijs. De organisatie ontvangt pas stambomen tot 8 dagen na de Bragança finale race.

Aangezien het nu verplicht is door de Portugese Federatie voor alle duiven om een ​​eigendomskaart/titel te hebben om deel te nemen aan de laatste Bragança-race, zal de organisatie alle duiven die geen ringkaart hebben, de Nationale Federatie om dubbele kopieën moeten vragen, en de kosten zijn voor rekening van de deelnemer (2€ per stuk), aangezien de originelen niet zijn opgestuurd. De organisatie aanvaardt kaarten/titels te ontvangen tot 8 dagen voor de finale.

8- Alle duiven die het hok binnenkomen krijgen een elektronische ring.

9- De inkorving voor de laatste race zal worden georganiseerd door de AGR-organisatie, met toezicht en deelname van onafhankelijke entiteiten, en waarbij alle duiven op een vleugel zullen worden gestempeld met het woord ALGARVE. De lijst van alle duiven die deelnemen aan de finale Race zal dan ter beschikking worden gesteld van de aanwezigen, de pers en de website van het evenement en Benzing. De duiven zullen naar de lossingsplaats worden begeleid door onafhankelijke entiteiten die toezicht zullen houden op de lossing, die zal worden uitgevoerd met de steun van een nationale meteoroloog.

10- Alle aangekondigde waarden voor prijzen zijn gebaseerd op de inschrijving van 1500 teams, van elk 5 duiven (betaald) en de organisatie behoudt zich het recht voor om de prijswaarden in percentage te wijzigen, omhoog of omlaag, als meer of minder teams ingevoerde.

11- Op het hok zullen de Nationale regels inzake het niet gebruiken van drugs worden gevolgd en zullen de duiven regelmatig worden geanalyseerd door de officiële dierenarts.

12- Alle trainingen en evenementen die moeten worden betwist en gepland, kunnen worden gewijzigd om meteorologische redenen of andere redenen buiten de controle van de Organisatie. De beslissing van de organisatie is definitief.

13- Elke eventualiteit die aanleiding geeft tot een conflict dat niet onder deze regelgeving valt, zal worden opgelost door de organisatie, beheerst door de nationale wetten van Portugal, en deze beslissing zal definitief zijn. Het officiële reglement zal in het Portugees zijn en op de website van het evenement worden geplaatst, aangezien elke vertaling in een andere taal tot misverstanden kan leiden.

14- Het systeem voor het bevestigen van de aankomst van duiven in training en wedstrijden is een geautoriseerd elektronisch systeem.

15- De duiven worden gehuisvest in een hok dat hiervoor is gebouwd en zodat alle duiven dezelfde omstandigheden hebben; de hokken zullen enkel zitstokken hebben en er zal geen geslachtsscheiding zijn.

16- De deelnemer met de beste asduif, van elk land, in eindklassering asduif (met minstens 20 ingeschreven), heeft recht op 1 ploeg van 2 ACTIVE duivenploegen met gratis toegang tot de volgende editie. Alle aangeboden teams mogen deelnemen met 2 gratis ACTIVE duiven.

17- Vanwege de datum van het evenement zal het "daglicht"-systeem worden gebruikt vanwege de rui van de veren van de duiven.

BIJZONDERE REGELING

-De organisatie zal uitnodigingen sturen naar alle scholen in de provincie en instellingen voor sociale solidariteit in de regio (1 duif per entiteit), maximaal 30 uitnodigingen. De duiven die het hok binnenkomen als gevolg van de hierboven beschreven uitnodigingen, zullen gratis worden geregistreerd en zullen deelnemen aan de eerste 8 trainingen en aan de eerste 3 officiële vluchten, dat wil zeggen, tot aan de Portalegre-race, en hebben recht op alle betwiste prijzen. De beste duif van deze entiteiten, in de rangschikking van de Asduif, na de 3de Portalegre-race, heeft het recht om deel te nemen aan de halve finale en aan de finale van de Golden Race, waarbij de gewonnen prijzen worden afgeleverd bij de entiteit die de registratie van de duif.

De opbrengst van de veiling van deze duiven komt geheel voor rekening van de deelnemende entiteit (min kosten met de veilingmeester). Alle entiteiten die interesse tonen om deel te nemen, moeten de duiven opvragen bij hun leden, vrienden of een liefhebber, en zullen informatie moeten overleggen over wie zal profiteren van de gewonnen bedragen. De organisatie zal op scholen prioriteit geven aan projecten die worden gepresenteerd waarbij de opgehaalde opbrengst wordt gedoneerd aan de meest behoeftige leerlingen, voor de aanschaf van boeken en computers. In instellingen voor maatschappelijke solidariteit zullen we prioriteit geven aan projecten waarbij de opbrengst ook naar de meest behoeftigen gaat, en met name de aankoop van boeken, computers, enz.

De organisatie zal er alles aan doen om bekendheid te geven aan deze duiven en de entiteiten, de voorgestelde projecten bekend te maken, om fondsen voor de projecten aan te trekken.

Naast de hierboven beschreven steun, die voortvloeit uit deelname, garandeert de Organisatie dat een deel van de opbrengst van de verkochte of geveilde duiven zal zijn voor de aankoop van schoolboeken, computers en anderen, aan behoeftige kinderen in de regio.

1- LAATSTE RACE - BRAGANÇA – 30 SEPTEMBER - 500 km

- Alle ACTIVE-duiven nemen deel aan deze vlucht en hebben recht op prijzen.

- RESERVE duiven nemen alleen deel aan de finale, als één van de eerste 2 ACTIEF van een deelnemer verloren is gegaan, of zijn eigenaar deze heeft geactiveerd tot 14 september 2022

2- HALVE RONDE - CASTELO WIT - 18 SEPTEMBER - 300 Km

- Deelnemen aan deze RACE alle ACTIEVE en RESERVE duiven geactiveerd door de eigenaren tot 14 september 2023, recht op prijzen; en RESERVEER duiven die niet door de eigenaren zijn geactiveerd, zonder recht op een prijs.

3- EERSTE 3 OFFICILE RACES - AZARUJA-170KM, MONFORTE-205KM EN PORTALEGRE-230KM

- Deelnemen aan deze 3 vluchten alle duiven die op het hok kwamen, ACTIVES en RESERVES, allemaal recht op prijzen.

4- EERSTE TRAININGEN- Alle duiven die op het hok zitten nemen deel aan de 9 trainingstrainingen, zonder recht op enige prijs.

KALENDER 2022

- 1e training - 21 juli - vliegveld - 3 km

- 2e Training - 25 juli - Monte Francisco - 5 km

- 3e Training - 28 juli - Azinhal - 10 km

- 4e Training - 1 Augustus - Pereiro - 25 km

- 5e Training - 4 augustus - Mértola - 50 km

- 6e Training – 8 augustus - Açor Baixo - 80 km

- 7e Training – 11 augustus – Beja - 100 km

- 8e Training – 15 augustus - Vidigueira - 120km

- 9e Training - 18 Augustus - Monte Trigo - 135 km

.

- 1e RAS / Asduif - 25 augustus - Azaruja - 170 km

- 2e RAS / Asduifduif – 1 september – Monforte – 205 km

- 3e RAS / Asduifduif – 9 september – Portalegre – 230 km

- 4e RACE /Pigeon ACE – 18 september – Castelo Branco – 300 km- HALVE FINALE

- 5e RACE /Pigeon ACE – 30 september – BRAGANÇA – 500 km- FINALE

5- ASDUIF - REGLEMENT

– Alle duiven die het hok in gingen, de ACTIVE duiven 1 en 2 en de RESERVE 1-2-3 concurreerden met de asduif. Reserveduiven nemen alleen deel aan de eindvlucht en aan de Asduif, indien geactiveerd tot 24 september 2023. De winnaar is de duif waarin het totaal van de gemiddelde snelheid op de 5 vluchten Asduif, Azaruja, Monforte, Portalegre, Castelo Branco en de laatste race Bragança, gedeeld door het aantal uitgevoerde races, is de hoogste. Indien na de halve finale een duif voor de finale geactiveerd wordt door een ander dan de eigenaar, heeft die persoon recht op de prijs die de duif wint op de asduif na deze datum.

- Om de asduif te winnen, moet de duif zich in alle 5 gehouden asduifraces klasseren.

- Als het niet mogelijk is om een ​​race uit te voeren om voor asduif te tellen, om de winnaar te vinden, tel dan de races die worden gehouden

- Bij een gelijke stand na afloop van de Asduifcompetitie, wordt de duif met het beste klassement in de eindrace de winnaar van de Asduif.

- Absolute striktheid met betrekking tot de lossingsplaats, zodat in alle lossingsplaatsen de coördinaten via GPS/GOOGLE MAPS worden genomen.

6- RACETIJD:

- Op de eerste 4 vluchten, Azaruja, Monforte, Portalegre en Castelo Branco, eindigt het klassement voor de ASDUIF na afloop van de race in het BENZING-systeem, minstens 5 uur na de aankomst van de eerste duif.

- Op de laatste vlucht, Bragança, eindigt het klassement van de ASDUIF na het einde van de vlucht in het BENZING-systeem, minstens 8 uur na de aankomst van de eerste duif.

7- ONVERWACHT

- In geval van een anomalie, zoals covid 19, oplegging van hogere entiteiten, meteorologische catastrofe, sabotage, virus of andere buiten de organisatie, als het niet mogelijk is om een ​​deel of de meeste van de officiële races van 2023 met het recht uit te houden prijzen, nadat de duiven op het hok zijn gekomen en zijn betaald, gaan de duiven naar veilingen, op nationale of internationale sites, die de eigenaren 35% van de verkoopwaarde betalen, en 2023 deelnemers hebben recht op deelname aan de volgende editie gratis, in hetzelfde aantal ploegen en duiven die deelnamen in 2022. Mocht er iets onvoorziens gebeuren dan de vorige, nadat sommige vluchten zijn uitgevoerd, worden ze geannuleerd, evenals de respectieve gewonnen prijzen.

8- BELASTINGEN

-De in de verordening genoemde waarden zijn inclusief btw tegen het geldende tarief, zolang van toepassing, en alle prijzen zijn in euro's. Volgens het advies van de Portugese Belastingdienst en de Portugese wet mogen alle deelnemers/leden woonachtig in Portugal die geld hebben ontvangen van prijzen, verkoop van duiven of commissies, zijn verantwoordelijk voor het betalen van de IRS-belasting (25%), verwijzend naar deze bedragen, met inhouding van een deel van de AGR van dit bedrag, dat vervolgens naar de Belastingdienst wordt gestuurd Autoriteit, zoals vereist door de wet. niet-ingezetenen in Portugal zijn vrijgesteld van het betalen van belasting, zonder inhouding (25%) en prijzen zullen volledig worden betaald, maar winnaars moeten een e-mail van AGR sturen CERTIFICATE TAX RESIDENCE, of model 21-RFI gestempeld; als zij geen bewijs van verblijf uit het buitenland overleggen Portugal, zal de AGR 25% van het prijzengeld moeten inhouden en dit geld vervolgens naar de Portugese Belastingdienst moeten sturen.

De waarden vermeld in de Regeling zijn inclusief btw tegen het geldende tarief, indien van toepassing, en zijn brutowaarden, en alle prijzen op posters zijn brutowaarden onderworpen aan belasting, indien van toepassing, en zijn in euro's.

- Volgens de Belastingdienst en de Portugese wet mogen alle deelnemers/partners met fiscale woonplaats in Portugal die geld ontvangen van prijzen, verkopen van duiven of commissies, zullen verantwoordelijk zijn voor het betalen van de IRS-belasting (25%), verwijzend naar deze bedragen, met inhouding door de AGR van dit bedrag, die het vervolgens zal doorsturen naar de Belastingdienst, als wettelijk verplicht.

Degenen die geen fiscale woonplaats hebben in Portugal en die woonachtig zijn in landen waarmee een overeenkomst is gesloten Portugal niet aan dubbele belasting, zijn vrijgesteld van het betalen van de belasting im Portugal, zonder inhouding (25%) van AGR, en de premie wordt volledig betaald, op voorwaarde dat het AGR-certificaat van fiscaal ingezetenschap wordt verzonden Portugal, of model 21-RFI naar behoren ingevuld en afgestempeld in het land van herkomst, en indien geen bewijs van fiscale woonplaats buiten Portugal de AGR zal de waarde van 25% van de prijzen moeten aftrekken en dat geld vervolgens naar de Portugese belastingdienst moeten sturen.

9- SAMENWERKING

Veterinaire ondersteuning, Dr. Luís Martins

Meteorologische ondersteuning, de heer Kapitein Fernando Garrido

Nationale en internationale medewerkers worden bekendgemaakt op de website van het evenement, www.goldenracealgarve.com

Voorlopige Verordening 2023