Правила и условия

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Agr Association - Allgarve Pigeons Race

1. „Условията“ на Associação Agr - Allgarve Pigeons Race имат за цел да регулират достъпа до и използването на неговия институционален уебсайт: http://www.goldenracealgarve.com/

2. Всяка информация, до която потребителят на уебсайта има достъп, не трябва да се използва за незаконни или неоторизирани цели. Уебсайтът http://www.goldenracealgarve.com/ е собственост и се управлява от Associação Agr - Allgarve Pigeons Race. „Условията“ се тълкуват в съответствие с португалското законодателство.

3. Уебсайтът на Associação Agr - Allgarve Pigeons Race може да бъде консултиран с публичен достъп, като следователно е публичен, консултирането на информацията, съдържаща се в него. Потребителите нямат право да копират, импортират или използват свободно налично съдържание (текст, изображения и видеоклипове) за лична или обществена употреба, освен ако имат изрично разрешение за това. Потребителят трябва да цитира Associação Agr - Allgarve Pigeons Race и неговия уебсайт като източници на посоченото съдържание, в случай на разрешена употреба. По отношение на външните уебсайтове, към които е свързан уебсайтът на Асоциацията Agr - Allgarve Pigeons Race, трябва да бъде получено разрешение от авторите на този материал и/или препратка към източника, съгласно съответната информация за авторските права, съдържаща се в него.

4. Разглеждането на уебсайта изисква консултиране, четене и приемане на условията, представени в тези „Общи условия“. Представените „Правила и условия“ могат да бъдат променени, добавени или изтрити по всяко време. Препоръчително е да се консултирате с тези „Общи условия“, за да проверите за актуализации. Те ще бъдат публикувани на уебсайта на институцията, за да се гарантират принципите на информация, комуникация и прозрачност.

5. Всеки, който има достъп до сайта, независимо дали е частно лице или представител на организация, който разглежда страниците или който приема тези „общи условия“, се нарича потребител на услугата. Уебсайтът се хоства на адрес: http://www.goldenracealgarve.com/


6.При използване на уебсайта http://www.goldenracealgarve.com/ са забранени:

 • всякакви неподходящи и/или незаконни дейности;
 • нарушаване на законови, регулаторни или други, национални или международни правила;
 • нарушаване на поверителността (включително качване на лична информация на уебсайта без съгласието на притежателя на лични данни) или други законови права на притежателите на лични данни;
 • клевета или намерение за подкопаване на репутацията, имиджа, доверието, уважението и доброто име на всеки притежател на лични данни или на Agr Association - Allgarve Pigeons Race;
 • използват или прехвърлят файлове, които съдържат злонамерени агенти, които могат да причинят щети на уебсайта и, пряко или косвено, на собствеността на притежателите на лични данни или които позволяват достъп до всяка мрежа, сървър или компютърна система, свързана с уебсайта;
 • прехвърляне на неразрешено съдържание във всякакъв формат, включително незаконно, клеветническо съдържание или съдържание, което причинява щети или вреди, или нарушава системите за сигурност на мрежата или трети страни;
 • промени в уебсайта, освен с разрешение от Associação Agr - Allgarve Pigeons Race;
 • нарушаване на законодателството относно авторските права, имиджа, марката или правата на интелектуална собственост, на Agr Association - Allgarve Pigeons Race или на трети лица или притежатели на лични данни.


7. Не е възможно да се предотвратят ситуации на атаки или да се гарантира пълната неуязвимост на уебсайта към атаки, вируси или друг злонамерен софтуер/код за проникване. В този смисъл Associação Agr - Allgarve Pigeons Race не носи отговорност за каквито и да е щети, които могат да причинят на потребителя в резултат на нарушения, причинени от трети страни.

8. Нито една от страните няма да носи отговорност за неспазване на тези „правила и условия“
когато произтича от действия на случайност или непреодолима сила.


9. Поверителност и защита на личните данни

 • Обработката на лични данни се извършва в съответствие с действащото законодателство и разпоредби, в обхвата на Политиката за поверителност на Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, която може да се направи на този уебсайт, включително техническите мерки и предпазни мерки, пропорционални и подходящи, или под отговорността на Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, или на съответните доставчици на услуги, свързани с управлението на уебсайта, включително възможността за работа с „бисквитки“;
 • може да се свържете с лицето, отговорно за защитата на личните данни на golden.race.algarve@gmail.com за повече информация.


10. Точност и интегритет на информацията

 • Ние се стремим да гарантираме, че информацията, предоставена на уебсайта, е правилна, адекватна и правилно контекстуализирана.

11.Прекъсване или спиране на достъпа

 • ние запазваме правото да прекъсваме достъпа до уебсайта за необходимия период, независимо дали по технически, правни, организационни, административни, форсмажорни причини и без да изключваме други, които могат да възникнат и не са предвидени в тези „правила и условия“;
 • ние не поемаме отговорност за щети, произтичащи от спиране или прекъсване на достъпа, което може да се случи, независимо от тяхното естество и причина.


12. Права на интелектуална собственост

 • всички авторски права и други права на интелектуална собственост и друго съдържание, достъпно на сайта, са собственост на Associação Agr - Allgarve Pigeons Race или се използват от Associação Agr - Allgarve Pigeons Race с разрешението на съответния собственик, включително авторски права и авторски права върху изображения.
 • всички изображения, текстове, търговски марки, сервизни марки и лога (притежание на Agr Association - Allgarve Pigeons Race или трети страни), снимки, данни, музика, звук, графики, софтуер и изходния код и рекламата са защитени от закона. Всяко неправилно използване може да подложи нарушителя на надлежна съдебна процедура, в гражданска и/или наказателна.
 • уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни. Associação Agr - Allgarve Pigeons Race няма контрол върху тези сайтове и не носи отговорност, освен ако не е посочено друго, за тяхната наличност и съдържание.


13. Отказ от отговорност

 • Associação Agr - Allgarve Pigeons Race управлява съдържанието на този уебсайт с цел подобряване на потребителското изживяване и достъпа до информация, свързана с нейния гълъбов спорт.

Въпреки ангажимента на Associação Agr - Allgarve Pigeons Race за предоставяне на актуална и точна информация, те не са изчерпателни и може да не са напълно или актуални. Съдържанието, представено на уебсайта на Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, не установява никакви договорни отношения на отговорност. По този начин Associação Agr - Allgarve Pigeons Race не носи отговорност за загуби или щети, преки или косвени, понесени от който и да е потребител, в резултат на лошо или неподходящо използване на информацията, съдържаща се на този уебсайт.

Associação Agr - Allgarve Pigeons Race не носи отговорност за качеството или достоверността на съдържанието на уебсайтовете, към които препращат връзките на този уебсайт. Асоциацията Agr - Allgarve Pigeons Race не упражнява никакъв контрол върху тези сайтове.


14.Заключителни положения и контакти

 • в контекста на всяка информация, свързана с „правилата и условията“ за използване на уебсайта на Associação Agr - Allgarve Pigeons Race, могат да се използват следните контакти:

Rua da Estação nº 2, 8900-406 Монте Гордо, Фаро

Имейл адрес за целите на поверителността и защитата на личните данни: golden.race.algarve@gmail.com